Маған жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім мектептің жүрегі!
Республикалық апталық газеті

HOLIDAYS IN ENGLAND: TRADITIONS AND CUSTOMS IN ENGLAND


26 апреля 2013, 12:00 | 1 916 просмотров


Grammar: Demonstrative and Indefinite Pronouns

Мақсаты: 1) оқушылардың Англия елі туралы білімділік дағдыларын байқау, оларды өз бетімен жұмыс істеуге, тез ойлауға, есте сақтауға, өз ойын жан-жақты толық жеткізуге, дұрыс сөйлеуге баулу;

2) шетел тілінде ойлау және сөйлеу қабілеттерін арттыру;

3) әрбір оқушының бойында отанға, туған жерге және тілге деген сүйіспеншілігін ояту.

Көрнекілігі: интерактивті тақта, трек сызбалар, үлестірме қағаздар, оқулық, сөздік, суреттер.

Түрі: білімді, іскерлікті, дағдыны жетілдіру.

Қолданылған технология: сыни тұрғыдан ойлау (СТО)

Эпиграф: «He who loves not his country can love nothing»

I can read, I can write

I can speak English too

I love learning English!

And what about you?

1. Күнмен амандасу

2. Таңғы жаттығу

3. Өздерін таныстыру

1) Org. moment

Good day. Who is duty today? Who is absent? What date is it today? What doe is it today?

2) Checking up home work:

Independence Day-4th July

Mather’s day – 2nd Sunday in May

Father’s day- 3d Sunday in June

Memorial day - 4th Monday in May

New Year’s Day – 1st January

Christmas – 25th December

Valentine’s Day – 14th February

St. Patrick’s Day – 17th March

Presidents day – 3d Monday in February

Take your daughter to work day – 28th April

Easter – Sunday in April

Columbus Day – 12th October

Halloween – 31st October

Thanksgiving Day – 4th Thursday in November

b) What holiday do you like? Why?

3) The theme:

New words.

Decorate [dekәreit]v – сәндеу, безеидіру

Chimney [tsimni] n – мұржа

Celebrate [selibreit] v – төйлау

neighbor [neibә]n – көрші

costume [kәstju:m]n – костюм, киім

Guest [gest] n – қонақ

Knock [nok] v – қағу, горсылдау

Trick [trik] n – айла тәсіл

Threat [өret]n – қауіп

roast [rәust]adj – қуырылған

turkey [tәiki]n – куркетауық

sign [sain]v – қол қою

pie [pai] n – бәліш

Sock [sok] n – шұлық

Stocking [stokin] n – ұзын шұлық

Let’s start the theme. Holidays in England: Traditionas and customs in England.

There are many different holidays in England and they have many different traditions and customs. Look at blackboat read the text and give translate, and then answer my question.

.

-Now studying grammar Demonstrative and Indefinite Pronouns (есімдіктер):

Demonstrative Pronouns –сілтеу есімдіктері

This-бұл, мынау, мына, осы. (жекеше түрі)

These- бұлар, мыналар, осылар. (көпше түрі)

This pencil is mine. I like this book. These apples are very good. Look at these pictures.

That –ана бір, сол(жекеше түрі)

Those-аналар, солар. (көпше түрі)

He lives in that house. That pencil is yours. I like those flowers. Do you like those books? Who is that girl?

Indefinite Pronouns – белгісіздік есімдіктері

Some (somebody, someone, something) –біршама, біраз, қандайда бір. Болымды сөйлемдерде қолданылады Any (anybody, anyone, anything) – болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады

No (nobody, noone, nothing)

Every (everybody, everyone, everything) – барлығы, барі

Other – басқасы

One - біреу

4) Бекіту жаттығулары:

- Next. Add these words to the word map. Write it in your Copybook:

parties, cards, sweets, flowers, wear costumes, cover their faces, play a trick, knock on the doors, a roast turkey, pudding, potatoes, a pumpkin pie, money, gather, gifts, and decorate.

Put this or these, that or those in the gap:

1.______________ flowers are for you

2.Do you like___________ picture?

3.___________ questions are difficult.

4.I’d like to buy ___________book, please.

5.___________ are my sisters, Kate and Ann.

6.___________ is a pen.

7.Did you enjoy _________film?

8.How much are ____________ oranges?

9.Who are ______________people?

10.Look at _____________picture.

11.Let’s cross the road, ___________taxi is free

12.How much are ___________oranges?

13.__________ is an interesting book.

14.How much are ___________bananas?

15.Did you enjoy ___________book?

16.How much are ____________apples?

1.We use some/any in positive sentences:

I want _____________ bread.

2. We use some/any in negative sentences:

I never drink ______________ alcohol. I don’t want _______________ mineral water,

Thanks.

2. In requests and offers in questions we use some/any:

Would you like _____________ cake?

1. We use Much/ Many,and Little/Few with uncountable nouns:

Is there ____________milk left?

No, there is only ______________.

2. We use much/ many, and Little/Few with countable nouns:

There are not _______________ cans of coke left and there are only_________________ cans of orange juice.

1) Mickey a) Claus

2) Harry b) Duck

3) Robinson c) Pooh

4) Peter d) Mouse

5) Donald e) Poplins

6) Winny – the f) Crousa

7) Santa g) Pan

8) Mary l) Poffer

7a, 5b, 6c, 1d, 8e, 2l, 3f, 4g.

4) Қорытынды:

6) Оқушыларды бағалау

7) үй тапсырмасы: 8 жаттығу 76 бет

Автор:
Жанар АМАНКУЛОВА, Шет тілі пәнінің мұғалімі, Бизнес, құқық және жаңа технологиялар колледжі, Талдықорған қаласы.