ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР. КАБЕЛЬДЕР

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР. КАБЕЛЬДЕР

Сабақтың мақсаты: Б і л і м д і л і к : Электроизоляциялық м а т е р и а л д а р д ы ң сипаттамалары, түрлері, қолданылуы, оларға әсер ететін факторлар туралы, кабельдер, олардың түрлері мен қолданылу жағдайлары туралы түсініктер беру , олардың э ле к т р о т е […]

Читать далее