HEALTHY BODIES 2

Unit:5 Healthy   World Teacher’s name: Kali Dariya Date: 20.02.2024 Grade:4 E Number  present:                                                      absent: Theme of the lesson: Healthy bodies 2 Learning objectives(s) that this lesson is contributing to: 4.1.3.1 understand the main points of short supported talk on an increasing   range   of   general   and   some   curricular   topics; 4.2.7.1 contribute a growing range of suitable […]

Читать далее

ӘЛЕМДЕ БАЛАНЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕН АСҚАН ИГІ ІС ЖОҚ

Ж. Ж. Руссо: «Бала туғанда ақ қағаздай болып таза туады, оның үстіне шимақты қалай салсаң, қағаз бетіне солай түседі, бала тәрбиесі де сол сияқты, өзің қалай тәрбиелесең, ол солай тәрбиеленеді» — деген екен. Сондықтан да ,бала тәрбиесі -осы өмірдегі ең маңызды әрі аса үлкен жауапкершілікті талап ететін істердің бірі. Дүниеге келген сәбиді физикалық тұрғыдан дамытып, […]

Читать далее

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДАҒЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА БАҒДАРЛАМАСЫН ҚОЛДАНУДАҒЫ ТУЫНДАЙТЫН МӘСЕЛЕЛЕР

Түйінді сөздер: жаңа білім беру бағдарламасы, бастауыш сынып, қайтадаярлау, семинар, сынақтан өту, құрал-жабдықтар, кәсіби маман, мұғалім, интерактивті тақта. Ключевые слова: новая образовательная программа, начальные классы, переподготовка, семинар, апробация, оборудование, профессиональный специалист, учитель, интерактивная доска. Keywords: new educational program, elementary school, training, workshop testing equipment, professional expert, teacher, whiteboard. Аннотация Мақалада автор өз тәжірибесіне негізделе бастауыш […]

Читать далее

NATURAL DISASTER AROUND THE WORLD. PAST CONTINUOUS  

LESSON Unit :Natural disaster  School: 10 Date: 23.02.23   Teacher name: Kabylbekov B.K Grade: 7th Number present: Number absent:        Theme of the lesson: Natural disaster around the world. Past continuous   Learning objectives 7.4.2.1 understand specific information  and detail in texts on a range of familiar general and curricular topics; 7.6.16.1 use a growing variety […]

Читать далее

NATURAL DISASTERS

Unit:7 School:  IT school-lyceum #28 named after  K. Kassymov Teacher’s name: Omarbekova M.S. Date: 22.02.2024 Grade:7V Number present:                                   absent: Theme of the lesson: Natural disasters Learning objective(s) that this lesson is contributing to: 7.4.2.1 understand specific information and details in texts within familiar general and educational topics; 7.1.6.1 organise and present information clearly to others; […]

Читать далее

АҚТ  ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Ағылшын тілі – әлемдегі ең кең таралған тіл. Бүкіл жер бетінде бір миллиардтан астам адам ағылшын тілінде сөйлейді екен.  Ендеше ағылшын тілін меңгерген адам дүниежүзіндегі бір миллиардтан астам адаммен тіл табыса алады. Ағылшын тілі — экономикасы қуатты, әлемдегі ең дамыған мемлекеттер Ұлыбритания мен АҚШ-тың мемлекеттік тілі, ондаған мемлекеттің ресми тілі. Дүниежүзі бойынша маңызды ақпараттардың 33 […]

Читать далее

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF TOPONYMS IN THE ENGLISH NATIONAL CULTURE

Annotation. Currently, scientific research is more actively, dynamically and fruitfully formed at the junction of various branches of knowledge. This is also toponymy — the science of geographical names. As a field of knowledge, it has been actively formed for a long time, but the interest in it from both scientists and ordinary people is […]

Читать далее